Supervize

Co je supervize

Supervize představuje důležitou oblast profesního růstu. Původně byla běžnou součástí poradenství, psychoterapie a sociální práce. V posledních letech je více žádána a oceňována i v dalších oblastech práce s lidmi, konkrétně v pomáhajících profesích, medicíně, školství, výchově, managementu, pracovních týmech, organizacích…

Supervize není kontrola a nemá za cíl hodnotit či kritizovat práci jedinců. Naopak, supervizí rozumím bezpečné zázemí a obohacující zkušenost pro supervidované, kdy je supervizor průvodcem a napomáhá jedinci, týmu, skupině či organizaci vnímat a reflektovat vlastní práci a vztahy, být u nalézání nových řešení problematických situací. Supervize může být zaměřena na prohloubení prožívání, lepší porozumění, uvolnění tvořivého myšlení a rozvoj nových perspektiv profesního chování. Současně může být učením z vlastní práce.

 

V čem nám může supervize pomoci:

  • k vyššímu  uspokojení z práce
  • ke zvýšení kvality a efektivity práce
  • při prevence profesního vyhoření
  • při reflektování práce s klienty
  • k vyjasňování hranic ve vztahu s klientem
  • v řešení problémů ve vztazích na pracovišti
  • v mapování osobních zdrojů
  • v rozboru náročných situací s klientem
  • v odhalení vlastních silných a slabých stránek a způsobů, jak s nimi pracovat
  • při objevení pochybností a etických dilematech a další.

 

Supervize není pouze o profesních záležitostech (práce vždy ovlivňuje naše soukromí a osobní život), proto je třeba, aby supervizor byl respektující a taktní.  Pro práci mezi supervizorem a supervidovaným je důležitá vzájemná důvěra obou stran a dodržování etických pravidel.


Skočit nahoru