O mně

Vzdělání

 • Střední pedagogická škola – Krnov (učitelství v MŠ)
 • Střední škola a jazyková škola – Volyně (sociální činnost)
 • Univerzita Komenského – Praha, Pedagogická fakulta - Speciální pedagogika                                      Bc.   – státní zkouška: pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, psychopedie, etopedie          Mgr.– státní zkouška: speciální pedagogika, diagnostika, poradenství

Odborný výcvik

 • Dlouhodobý integrativní psychoterapeutický výcvik (Psyché–Praha) 550 hodin,pod vedením PhDr. Jitky Lakomé, CSc., garant výcviku Prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc.
 • Skupinová supervize (Psyché – Praha) 160 hodin
 • Výcvik mediace a mediačních technik  50 hodin, pod vedením JUDr. Radky Medkové 
 • Výcvik terapie partnerského vztahu  (Lirtaps – Liberec) 110 hodin, pod vedením Mgr. Jana Knopa a Mgr. Marie Zemanové 
 • Výcvik systemické supervize a koučování (Hermes – Praha), 500 hodin, pod vedením MUDr. Františka Matušky

Kurzy

 • Hlubinná abreaktivní psychoterapie I.                   80 hodin         A.Dragomirecký (regresní terapie)
 • Hlubinná abreaktivní psychoterapie II.                160 hodin         A.Dragomirecký                    
 • Systemická práce s dětmi a dospívajícími              16 hodin         Hermes – Praha                                     
 • Reichlovy charakterové typy                                        20 hodin         M.L.Boyesen  (NL)                                   
 • Systemická práce s rodinou                                         32 hodin         Hermes – Praha 
 • Reichlovy charakterové typy – terapie                     20 hodin         M.L. Boyesen (NL)
 • Terapie hrou–pomoc traumatizovaným dětem   20 hodin         Sue Bratton (Texas, US)
 • Krizová intervence                                                           50 hodin         Krizové centrum ČB   

 

Jako terapeut pracuji s dospělými, s mládeží i s dětmi  od 5-ti let. Malým klientům se věnuji i coby speciální pedagog (etoped, psychoped).

Terapeutický tandem muže a ženy je v některých případech velmi efektivní formou práce. Proto úzce spolupracuji se speciálním pedagogem a terapeutem Mgr. Jaroslavem Hradeckým a s dalšími odborníky z oborů psychologie a psychiatrie.

Mou domovskou destinací je Písek, ale své klienty mám, krom jiného, i ve městech České Budějovice, Plzeň, Praha či  Ostrava… 


Skočit nahoru