Co je terapie…

  • záměrná, cílená léčba (nejen) duše, jejich obtíží a onemocnění pomocí psychologických prostředků,
  • pomáhá při léčbě některých tělesných a vztahových problémů,
  • je jednou ze tří základních léčebných metod (dalšími jsou chirurgie a farmakoterapie),
  • cílem terapie je dosažení optimálního rozvoje osobnosti a odstranění (zmírnění) psychického či fyzického utrpení jedince,
  • směřuje k dosažení, obnovení, rozvoji či udržení kvality života klientů tak, aby mohli žít subjektivně spokojený život, a to především v aspektech osobních, zdravotních, sociálních a pracovních.

Klienti terapeuta vyhledávají…

… v nejrůznějších fázích vývoje problému.

Někteří lidé se snaží vyhledat pomoc již v zárodku svého problému, aby zamezili jeho prohloubení. Jiní terapeuta kontaktují v době, kdy už vyzkoušeli mnohé způsoby řešení, avšak stále nemají pocit, že by problém zvládli. A další z klientů hledají oporu, až když si už neví rady, jak ze svých potíží najít cestu ven.

Terapeutická práce klienta s terapeutem může začít ve kterékoli fázi vývoje problému. Dává klientovi novou naději, že s pomocí odborníka se mu podaří situaci vyřešit, změnit nebo alespoň ji lépe snášet.

Terapeut je nápomocný, když klient…

  • dlouhodobě prožívá životní nespokojenost, zmatek, pocity viny, bezmoc, osamělost, únavu, nebo „divné“ pocity,
  • nerozumí sobě nebo svému okolí,  je nerozhodný,
  • v jeho životě (nebo ve vztahu), se opakují nepříjemné situace, které mu nebo partnerovi  komplikují život,
  • prochází životní krizí nebo prožil traumatickou událost,
  • nedaří se mu vyrovnat se životními změnami či ztrátami,
  • prožívá deprese, dlouhodobý stres, úzkost, strach, panické ataky, závislosti, psychosomatické obtíže (nespavost, nevysvětlitelné bolesti hlavy, bolesti žaludku, trému, poruchy příjmu potravy, sexuální potíže…)
  • nezvládá smutek, má nízké sebevědomí, je nesmělý, je nejistý při svém rozhodování,
  • má partnerské neshody,
  • je v rozvodové situaci  nebo řeší mimomanželské vztahy, žárlivost,
  • má potíže s výchovou dětí,  
  • jeho dítě prožívá nebo prožilo traumatickou situaci (rozvod rodičů, úmrtí v rodině, problémy ve škole, s učením)
  • problémy s dospíváním… apod.

Důležitým faktorem terapie je „vztah“ klienta (dítěte) s psychoterapeutem. Terapeut poskytuje klientovi (dítěti) bezpečné, diskrétní prostředí, porozumění a vcítění se do klientova problému a prožívání   jako základ pro nastartování ozdravných procesů.

Je velmi důležité, aby si klient vybral terapeuta, se kterým si „sedne“.

Stejně jako klient, tak i terapeut může odmítnout nebo ukončit vzájemnou spolupráci, pokud by další setkávání bylo kontraproduktivní nebo by nesplňovalo účel terapie.

Je samozřejmé, že terapeut je vázán mlčenlivostí jak v období terapeutických setkávání tak i poté.


Skočit nahoru