2. 4. 2024

Od 1.4.2024 působím na nové adrese – Roháčova 2572  (lepší přístup je z velkého parkoviště u pošty). 

Co je terapie…

 • záměrná, cílená léčba (nejen) duše, jejich obtíží a onemocnění pomocí psychologických prostředků,
 • pomáhá při léčbě některých tělesných a vztahových problémů,
 • je jednou ze tří základních léčebných metod (dalšími jsou chirurgie a farmakoterapie),
 • cílem terapie je dosažení optimálního rozvoje osobnosti a odstranění (zmírnění) psychického či fyzického utrpení jedince,
 • směřuje k dosažení, obnovení, rozvoji či udržení kvality života klientů tak, aby mohli žít subjektivně spokojený život, a to především v aspektech osobních, zdravotních, sociálních a pracovních.

Klienti terapeuta vyhledávají…

… v nejrůznějších fázích vývoje problému.

Někteří lidé se snaží vyhledat pomoc již v zárodku svého problému, aby zamezili jeho prohloubení. Jiní terapeuta kontaktují v době, kdy už vyzkoušeli mnohé způsoby řešení, avšak stále nemají pocit, že by problém zvládli. A další z klientů hledají oporu, až když si už neví rady, jak ze svých potíží najít cestu ven.

Terapeutická práce klienta s terapeutem může začít ve kterékoli fázi vývoje problému. Dává klientovi novou naději, že s pomocí odborníka se mu podaří situaci vyřešit, změnit nebo alespoň ji lépe snášet.

Terapeut je nápomocný, když klient…

 • dlouhodobě prožívá životní nespokojenost, zmatek, pocity viny, bezmoc, osamělost, únavu, nebo „divné“ pocity,
 • nerozumí sobě nebo svému okolí,  je nerozhodný,
 • v jeho životě (nebo ve vztahu), se opakují nepříjemné situace, které mu nebo partnerovi  komplikují život,
 • prochází životní krizí nebo prožil traumatickou událost,
 • nedaří se mu vyrovnat se životními změnami či ztrátami,
 • prožívá deprese, dlouhodobý stres, úzkost, strach, panické ataky, závislosti, psychosomatické obtíže (nespavost, nevysvětlitelné bolesti hlavy, bolesti žaludku, trému, poruchy příjmu potravy, sexuální potíže…)
 • nezvládá smutek, má nízké sebevědomí, je nesmělý, je nejistý při svém rozhodování,
 • má partnerské neshody,
 • je v rozvodové situaci  nebo řeší mimomanželské vztahy, žárlivost,
 • má potíže s výchovou dětí,  
 • jeho dítě prožívá nebo prožilo traumatickou situaci (rozvod rodičů, úmrtí v rodině, problémy ve škole, s učením)
 • problémy s dospíváním… apod.

Důležitým faktorem terapie je „vztah“ klienta (dítěte) s psychoterapeutem. Terapeut poskytuje klientovi (dítěti) bezpečné, diskrétní prostředí, porozumění a vcítění se do klientova problému a prožívání   jako základ pro nastartování ozdravných procesů.

Je velmi důležité, aby si klient vybral terapeuta, se kterým si „sedne“.

Stejně jako klient, tak i terapeut může odmítnout nebo ukončit vzájemnou spolupráci, pokud by další setkávání bylo kontraproduktivní nebo by nesplňovalo účel terapie.

Je samozřejmé, že terapeut je vázán mlčenlivostí jak v období terapeutických setkávání tak i poté.


Skočit nahoru