Mediace

Co je mediace?

  • je neveřejná, dobrovolná a nestranná
  • je mimosoudní řešení sporu, konfliktu či obtížné životní situace
  • je způsob, jak pomocí nezávislého a nestranného prostředníka vyřešit svůj problém s někým druhým,
  • pomáhá nám ujasnit si, oč nám v konfliktu jde a seřadit naše priority podle důležitosti – od životně důležitých až po ty, kterých se můžeme vzdát,
  • je cestou, jak nahlas říct o svých potřebách tomu druhému tak, aby nás "slyšel" a  rozuměl nám,

Co mediace není?

  • Není soud. Mediátor vám nepotvrdí, že pravda je na vaší straně. Stejně tak svou pravdu vidí a chápe  druhá strana. Smyslem mediace je, aby klienti vzájemně pochopili své pohledy na věc a své potřeby.
  • Není autoritativní řešení mediátora. Mediátor Vám nemůže sdělit, jak by vaši situaci řešil on sám.
  • Nedává uznání ani za pravdu kterékoliv za stran v tom, že druhá strana se chová špatně či hanebně. Úkolem je zjištění možností, potřeb a nastavení vzájemné komunikace – spolupráce – vztahu do budoucna.   

Jak dlouho mediace trvá?

Mediační setkání trvá většinou do 3 hodin. Pokud jsou vztahy mezi lidmi napjaté už několik let, je běžné, že se mediační jednání opakuje, protože v průběhu prvního jednání nedojde k určení předmětů jednání. Mnohdy jsou klienti plni emocí, ale i tak většinou zazní informace, které si klienti nikdy nesdělili. V případě, že se klienti – z jakéhokoliv důvodu –  nejsou ochotni domluvit, mediace není schopna přinést kýžený efekt.

Mediace obvykle končí sepsáním "Mediační dohody", kterou podepíší jak klienti, tak i mediátor. Tato dohoda je platná jako kterákoliv jiná smlouva. Pokud jedna ze stran dohodu neplní, může se druhá strana domáhat svého nároku u soudu, kde dohodu použije jako podklad pro vyvolání soudního jednání.


Skočit nahoru