Koučink

Koučink představuje důvěruhodný vztah mezi koučem a klientem, který napomáhá klientovi podniknout konkrétní kroky za účelem dosažení jeho vize, jeho cíle nebo přání. Koučink využívá procesů zkoumání a sebeobjevování k budování klientova uvědomění a přijetí zodpovědnosti, kterého dosahuje prostřednicvím větší struktury, podpory a aktivní zpětné vazby. Proces koučinku pomáhá klientovi nejen přesně definovat jeho cíle, ale také i těchto cílů dosahovat rychleji a s větší efektivitou.“

ICF ČR – www.coachfederation.cz

 

Koučink se zaměřuje na osobní i profesní život a zahrnuje oblasti vztahů, práce, zdraví a financí. Do těchto 4 oblastí lze včlenit vše, co se nám v životě děje. Je účinnou metodou osobního rozvoje, která formou rozhovoru napomáhá:

  • k uvědomění si toho, co přesně chceme jinak a proč,
  • k objevení možných i nemožných cest a jak jich dosáhnout,
  • k vykročení a vytrvání na vybrané cestě, 

 

Umožňuje:

  • podívat se na svou situaci z více úhlů pohledu,
  • najít v sobě to nejlepší řešení své situace,
  • zvýšit zodpovědnost a důvěru v sama sebe
  • být spokojeným ve zvolených oblastech,
  • být respektovaným, přijímaným a podporovaným svým okolím,
  • být úspěšným a plnit si své sny a přání,
  • mít život ve svých rukou…. 

 

Kouč

není trenér ani instruktor. Je průvodce, důvěrník, podporovatel a spolupracovník. Pomocí otázek a zamyšlení hledá řešení společně s klientem a krok po kroku jej provází jejich realizací. Kouč klientovi neradí, nic neurčuje ani neschvaluje, nepodsouvá ani ho nikam nesměřuje – neovlivňuje klienta svým postojem, ale ukazuje mu cestu vedoucí k naplnění jeho vlastních cílů a tužeb. Klient sám ví, jak se chce cítit, co je pro něj přirozené a žádoucí a jaký život chce žít. Kouč mu napomíhá toho dosáhnout. 


Skočit nahoru